85/18 ĐX 037 P.Phú Mỹ, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương. 0906.313.246

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VĨNH LONG

Print Friendly and PDF

1.GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ

giay phep moi truong la gi 1

   Giấy phép môi trường là gì?

    Giấy phép môi trường (GPMT) là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho các tổ chức, cá nhân có những hoạt động kinh doanh, sản xuất và dịch vụ được cho phép xả thải ra môi trường, quản lý chất thải, được nhập khẩu các phế liệu từ nước ngoài để làm nguyên liệu cho sản xuất kèm theo những yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

2.ĐỐI TƯỢNG CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI VĨNH LONG

doi tuong can lap giay phep moi truong 1

Đối tượng cần lập giấy phép môi trường

    Theo quy định của Điều 39 trong Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14, các đối tượng cần phải làm Giấy phép Môi trường bao gồm. Sau đây là các đối tượng cần phải lập giấy phép môi trường:
- Đối tượng 1:Bao gồm các dự án đầu tư thuộc vào nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, khí thải, bụi xả thải ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định khi đi vào hoạt động chính thức.
Các đối tượng 1 trên được miễn GPMT nếu thuộc vào trường hợp là dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật.
- Đối tượng 2: Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có các tiêu chí về môi trường như đối tượng 1 đã nói trên.

3.CƠ QUAN THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI VĨNH LONG

co quan lap giay phep moi truong

Cơ quan cấp giấy phép môi trường

Dựa theo Điều 41 của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép Môi trường là:

3.1 Bộ Tài nguyên và Môi trường (BTNMT):

- Cấp GPMT cho những dự án đầu tư đã được BTNMT phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
- Đối tượng nằm trên địa bàn từ hơn 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ sở có hoạt động nhập khẩu phế liệu nước ngoài để làm nguyên liệu cho sản xuất và thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

3.2 Bộ Quốc phòng và Bộ Công an:

Cấp GPMT cho những dự án đầu tư thuộc lĩnh vực bí mật nhà nước về quốc phòng và an ninh.

3.3 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Vĩnh Long

- Cấp GPMT cho những dự án đầu tư thuộc nhóm II có tác động xấu đến môi trường.
- Cấp GPMT cho những dự án đầu tư thuộc nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.
- Cấp GPMT cho những dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 đã được UBND cấp tỉnh Vĩnh Long hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM

3.4 Ủy ban nhân dân cấp huyện tại Vĩnh Long:

Cấp GPMT cho những đối tượng còn lại không thuộc các đối tượng đã đề cập trên.

4. HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI VĨNH LONG
 

ho so lap giay phep moi truong

Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường

Theo quy định tại Khoản 1 của Điều 43 trong Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường được quy định như sau:

4.1 Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường;
- Báo cáo đề xuất cấp GPMT;
- Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

4.2Trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường

- Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi hồ sơ xin cấp GPMT đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định
Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp GPMT có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ;
Công khai nội dung báo cáo đề xuất GPMT, trừ những thông tin thuộc về bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;
Kiểm tra thực tế thông tin dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; tổ chức việc thẩm định, cấp GPMT.
Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thông báo kết quả được thực hiện trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở;
- Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi, cơ quan cấp GPMT phải lấy ý kiến bằng văn bản và đạt được sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó trước khi cấp GPMT;
- Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, cơ quan cấp GPMT phải lấy ý kiến bằng văn bản của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đó trước khi cấp GPMT.

5.THỜI HẠN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở VĨNH LONG

thoi han cua giay phep moi truong

Thời hạn giấy phép môi trường tại Vĩnh Long

Khoản 4 của Điều 40 trong Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 quy định về thời hạn của giấy phép môi trường. Thời hạn của giấy phép môi trường quy định như sau:

- Đối với những dự án đầu tư thuộc nhóm I là 07 năm.
- Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có các tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư thuộc nhóm I là 07 năm.
- Đối với những đối tượng không thuộc 2 đối tượng đề cập trên là 10 năm
Mặc khác, thời hạn của GPMT có thể ngắn hơn theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

6.LỢI ÍCH KHI THUÊ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI VĨNH LONG

loi ich khi thue don vi thuc hien giay phep moi truong tai vinh long

Lợi ích khi thuê doanh nghiệp thực hiện giấy phép môi trường tại Vĩnh Long

Lợi ích của các doanh nghiệp tại Vĩnh Long khi thuê đơn vị tư vấn thực hiện giấy phép môi trường có thể kể đến như sau:

-Tuân thủ pháp luật và quy trình: Doanh nghiệp có thể yên tâm khi thuê các đơn vị tư vấn vì họ thì nắm vững và hiểu rõ về pháp luật trong ngành môi trường và quy trình  xin cấp GPMT. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các lỗi sai sót và vi phạm quy định pháp luật trong quá trình xin cấp giấy phép.

-Tiết kiệm thời gian và công sức: Doanh nghiệp khi thuê đơn vị tư vấn thì có thể khả năng đạt được kết quả cao hơn, giảm bớt gánh nặng công việc này, và tập trung và hoạt động kinh doanh của mình. Bởi vì mỗi quy trình xin cấp GPMT thật sự rất phức tạp và tốn thời gian và có thể không được kết quả như mong muốn.
-Giảm rủi ro: Doanh nghiệp khi thuê đơn vị tư vấn sẽ không cần phải đối mặt với các vấn đề pháp lý và phạt tiền do vi phạm quy định môi trường.
Tóm lại, Doanh nghiệp nên thuê đơn vị tư vấn để tránh việc mất thời gian, công sức, đảm bảo tuân thủ pháp luật, đồng thời còn giảm thiểu rủi ro và nâng cao uy tín của doanh nghiệp.

7.ĐƠN VỊ THỰC HIỆN DỊCH VỤ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI VĨNH LONG

don vi thuc hien giay phep moi truong tai vinh long

Đơn vị thực hiện giấy phép môi trường tại Vĩnh Long
Xem thêm:  DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TRÀ VINH

Hiện tại có rất nhiều đơn vị thực hiện dịch vụ xin cấp GPMT tại Vĩnh Long nhưng dịch vụ xin cấp GPMT tại DHG Technology quý khách sẽ được trải nghiệm dịch vụ tốt nhất đến từ đội ngũ chuyên viên dày dặn kinh nghiệm kiến thức chuyên môn cao đã thực hiện thành công qua nhiều hồ sơ môi trường với đa dạng các lĩnh vực khác nhau như các nhà máy chế biến thực phẩm, chế biến cao su, sản xuất gỗ, …. Chúng tôi sẽ đem lại những dịch vụ uy tín, chất lượng, nhah chóng, hiệu quả nhất đến với khách hàng.

DHG xin cam kết:
- Tư vấn nhiệt tình và mọi vấn đề thắc mắc của khách hàng đều được giải đáp cụ thể khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm để sử dụng dịch vụ của DHG.
- Tuân thủ quy định của pháp luật và quy trình xin cấp GPMT.
- Chi phí hợp lý cạnh tranh nhất khu vực. Khách hàng đến trải nghiệm dịch vụ sẽ luôn đảm bảo mức giá ưu đãi hợp lý nhất.
- Đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối.
Mọi sự quan tâm và thắc mắc nào về việc lập giấy phép môi trường tại Vĩnh Long vui lòng liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn MIỄN PHÍ, và hỗ trợ khách hàng tốt nhất qua số Hotline: 0906.313.246.

Print Friendly and PDF

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin cũ hơn

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TRÀ VINH

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TRÀ VINH

Các doanh nghiệp ở Trà vinh thuộc đối tượng làm giấy phép môi trường cần thực hiện giấy phép môi trường sớm nhất có thể, để thực hiện được giấy phép...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

Giấy phép môi trường tại An Giang đang được rất nhiều doanh nghiệp tại An Giang quan tâm, ở vài viết này chúng tôi sẽ gửi đến doanh nghiệp việc thực...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU

Lập giấy phép môi trường ở Bạc Liêu đang được các doanh nghiệp ở Bạc Liêu hết sức quan tâm chính vì Luật BVMT năm 2020 có nhiều thay đổi, các doanh...

KHI NÀO CẦN THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

KHI NÀO CẦN THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Luật BVMT 2020 ra đời đã bắt buộc các đối tượng phải thực hiện giấy phép môi trường chính vì thế mà các doanh nghiệp cần lưu ý về thời gian thực hiện...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI CÀ MAU

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  TẠI CÀ MAU

Việc thực hiện giấy phép môi trường ở các địa phương đang được gấp rút thực hiện vì đây là giai đoạn nước rút, các doanh nghiệp tranh thủ thực hiện...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TIỀN GIANG

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TIỀN GIANG

Giấy phép môi trường tại Tiền Giang bao gồm những thủ tục nào, cơ quan nào sẽ cấp phép giấy phép môi trường, tự làm giấy phép môi trường có khó không....

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

Vào năm 2024 là thời gian nước rút để các doanh nghiệp thực hiện giấy phép môi trường theo quy định mới của Luật BVMT 2020. Hiện tại các doanh nghiệp...

CUNG CẤP BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CUNG CẤP BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Cung cấp bùn vi sinh xử lý nước thải chất lượng hiện nay, nếu bạn đang tìm một nhà cung cấp để cung cấp bùn vi sinh xử lý nước thải có thể liên hệ với...

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

Tư vấn giấy phép môi trường Cần Thơ, dịch vụ tư vấn giấy phép môi trường tại Cần Thơ hiện nay được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong giai đoạn các...

XIN CẤP XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN

XIN CẤP XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN

Giấy phép môi trường hiện nay được coi như "thẻ xanh" để các doanh nghiệp được hoạt động một cách hợp lệ theo luật bảo vệ môi trường 2020. Hiện nay...

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường bao gồm các nội dung chính: thông tin cơ bản về dự án, mô tả quá trình thực hiện dự án, kết quả hoàn...

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Nhà xưởng cho thuê hiện nay được coi là đối tượng cần lập giấy phép môi trường theo quy định tại Luật BVMT 2020. Ở bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp...

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định mới được quy định ra sao? Tại sao các doanh nghiệp cần lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường?...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

Giấy phép môi trường hiện tại như là văn bản bắt buộc buộc các doanh nghiệp có hoạt động cần thực hiện cam kết nhằm đảm bảo các chất thải nước thải...

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

Quan trắc môi trường định kỳ đã được quy định theo luật Bảo vệ môi trường, vậy quy định môi trường là như thế nào được quy định ra sao đối tượng nào...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

Tây Ninh vùng đất Tây Nam Bộ với nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất có rất nhiều doanh nghiệp đang gây ô nhiễm tại đây, vì thế mà cần có biện pháp để...

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Quy trình xin cấp giấy phép môi trường hiện nay được nhiều người quan tâm chính vì thế mà DHG xin gửi đến quý bạn đọc vài nội dung mong thông tin này...

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Sự thay đổi về Luật BVMT gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, việc doanh nghiệp tự làm giấy phép môi trường sẽ gây ra nhiều khó khăn vì thế mà việc...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

Dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Bình Phước. DHG Technology là đơn vị xin cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp, nếu các doanh nghiệp ở...

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

Dịch vụ quan trắc môi trường đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong bối cảnh theo pháp luật hiện hành bắt buộc các doanh nghiệp phải thực...

Tư vấn, hỗ trợ Quý Khách Hàng 24/7

Khách hàng tiêu biểu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây