85/18 ĐX 037 P.Phú Mỹ, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương. 0906.313.246

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

Print Friendly and PDF

1.    Giấy phép môi trường là gì?

giay phep moi truong la gi 2

Giấy phép môi trường là gì?

Giấy phép môi trường (GPMT) là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các cá nhân, tổ chức có tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài về làm nguyên liệu sản xuất theo yêu cầu và điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

2.    Đối tượng cần xin cấp giấy phép môi trường tại An Giang

doi tuong can lam giay phep moi truong 1

Đối tượng cần làm giấy phép môi trường
Tư vấn báo giá ngay  

Theo điều 39 của Luật BVMT năm 2020 quy định các đối tượng phải có giấy phép môi trường như sau:
•    Đối tượng thuộc nhóm I: gồm những dự án có nguy cơ tác động xấu tới môi trường ở mực độ cao
•    Đối tượng thuộc nhóm II: gồm những dự án có nguy cơ tác động xấu tới môi trường
•    Đối tượng thuộc nhóm III: gồm những dự án có ít nguy cơ tác động xấu đến môi trường

3.     Cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép môi trường ở An Giang

co quan cap giay phep moi truong 1

Cơ quan cấp giấy phép môi trường

Theo Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về thẩm quyền cấp giấy phép môi trường như sau:

3.1 Bộ Tài nguyên và Môi trường 

-    Đối tượng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM);

-    Đối tượng nằm ở trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm ở trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp tỉnh An Giang; cơ sở có dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, cơ sở nhập khẩu phế liệu nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất.

3.2 Bộ Quốc phòng, Bộ Công An

-    Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp GPMT đối với những dự án đầu tư, cơ sở nằm trong bí mật Nhà nước về Quốc phòng, An ninh.

3.3    UBND tỉnh An Giang 

Dự án đầu tư thuộc nhóm II 
-    Dự án đầu tư thuộc nhóm III nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên;
-    Đối tượng đã được UBND cấp tỉnh An Giang hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM.

3.4    Ủy ban nhân dân cấp huyện tại tỉnh An Giang

UBND cấp huyện tại An Giang cấp GPMT đối với những đối tượng còn lại, trừ những trường hợp đã nêu trên.

4.    Mức phạt đối với trường hợp không có giấy phép môi trường tại An Giang

xu phat khi khong co giay phep moi truong

Mức xử phạt khi không có giấy phép môi trường
Tư vấn báo giá ngay  

Dựa trên quy định của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cụ thể là Khoản 2 Điều 6 và Khoản 1, 2, 3 Điều 11 quy định mức xử phạt với doanh nghiệp không có giấy phép môi trường.
Theo quy định của Nghị định này, mức phạt tiền áp dụng cho hành vi vi phạm hành chính được quy định tại Chương II là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân thực hiện hành vi vi phạm. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền sẽ được tăng gấp đôi so với mức phạt tiền đối với cá nhân.

4.1 Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở thuộc trong đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà có chỉ tiêu về môi trường tương đương với dự án thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, khi triển khai xây dựng hoặc hoạt động chính thức có vi phạm về bảo vệ môi trường, sẽ bị xử phạt như sau:
a) Hành vi không rà soát công trình, thiết bị xử lý chất thải hoặc không nâng cấp, cải tạo công trình xử lý chất thải theo quy định trường hợp báo cáo các số liệu không đúng thực tế ô nhiễm hoặc có vi phạm về hành vi xả nước thải, khí thải, bụi vượt mức quy định kỹ thuật về môi trường; không khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng
b ) Hành vi không có công trình, biện pháp làm giảm tiếng ồn, độ rung theo quy định: Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
c ) Hành vi không có GPMT: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng
d ) Hành vi xây, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không thông qua xử lý ra môi trường; không vận hành thường xuyên hoặc không vận hành  hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường: Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
đ) Hành vi không có công trình xử lý chất thải theo quy định về bảo vệ môi trường; xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không thông qua xử lý ra môi trường: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
4.2 Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở thuộc trong đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà có chỉ tiêu về môi trường tương đương với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh, khi triển khai xây dựng hoặc hoạt động chính thức có vi phạm về bảo vệ môi trường, sẽ bị xử phạt như sau:
a) Hành vi không rà soát công trình, thiết bị xử lý chất thải hoặc không nâng cấp, cải tạo công trình xử lý chất thải theo quy định trường hợp báo cáo các số liệu không đúng thực tế ô nhiễm hoặc có vi phạm về hành vi xả nước thải, khí thải, bụi vượt mức quy định kỹ thuật về môi trường; không khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng
b) Hành vi không có công trình, biện pháp làm giảm tiếng ồn, độ rung theo quy định: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
c) Hành vi không có GPMT: Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng
d) Hành vi không vận hành thường xuyên hoặc không vận hành hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường: Phạt tiền từ 170.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng
đ) Hành vi không có công trình xử lý chất thải theo quy định về bảo vệ môi trường; xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không thông qua xử lý ra môi trường:Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng
4.3 Trường hợp dự án đầu tư, cơ sở thuộc trong đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà có chỉ tiêu về môi trường tương đương với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, khi triển khai xây dựng hoặc hoạt động chính thức có vi phạm về bảo vệ môi trường, sẽ bị xử phạt như sau:
a) Hành vi không rà soát công trình, thiết bị xử lý chất thải hoặc không nâng cấp, cải tạo công trình xử lý chất thải theo quy định trường hợp báo cáo các số liệu không đúng thực tế ô nhiễm hoặc có vi phạm về hành vi xả nước thải, khí thải, bụi vượt mức quy định kỹ thuật về môi trường; không khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của mình gây ra: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
b) Hành vi không có công trình, biện pháp làm giảm tiếng ồn, độ rung theo quy định: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng
c) Hành vi không có GPMT: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 220.000.000 đồng
d) Hành vi không vận hành thường xuyên hoặc không vận hành hoặc vận hành không đúng quy trình đối với công trình bảo vệ môi trường: Phạt tiền từ 220.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng
đ) Hành vi không có công trình xử lý chất thải theo quy định về bảo vệ môi trường; xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không thông qua xử lý ra môi trường: Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng

5.    Tại sao doanh nghiệp cần lập giấy phép môi trường tại An Giang?

tai sao can lap giay phep moi truong

Tại sao doanh nghiệp cần lập giấy phép môi trường

   Doanh nghiệp ở An Giang cần coi việc xin cấp giấy phép môi trường là một việc cần thiết là vì những lý do sau đây:
- Tuân thủ quy định pháp luật: Việc doanh nghiệp lập GPMT giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Hơn nữa, doanh nghiệp còn có thể tránh được các mức xử phạt mà doanh nghiệp có thể đối mặt nếu vi phạm.
- Hạn chế rủi ro và nâng cao hình ảnh doanh nghiệp: Nếu doanh nghiệp không thực hiện lập GPMT thì rất có thể bị xử phạt từ đó gây tổn thất tài chính công ty. Thêm vào đó thì hình ảnh của doanh nghiệp bị tác động xấu đối với khách hàng từ đó ảnh hưởng tới hoạt kinh doanh của công ty.
- Tinh thần trách nhiệm: Việc doanh nghiệp lập GPMT là việc thể hiện rằng doanh nghiệp có trách nhiệm cao và quan tâm tới bảo vệ môi trường, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.
   Vì vậy, cần phải nhìn nhận việc lập GPMT không chỉ còn là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp để cam kết bảo vệ môi trường trước pháp luật và xã hội.

6.    Đơn vị xin cấp giấy phép môi trường trọn gói cho doanh nghiệp tại An Giang

dat hoang gia xin cap giay phep moi truong tron goi cho doanh nghiep

   Đạt Hoàng Gia đơn vị cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp
Tư vấn báo giá ngay  

Công ty Đạt Hoàng Gia là đơn vị có kinh nghiệm chuyên trong lĩnh vực tư vấn và làm hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp đã hơn 10 năm. Chúng tôi rất tự hào khi được sự tin trưởng của rất nhiều khách hàng là doanh nghiệp đã chọn để cùng nhau hợp tác làm việc.   Rất nhiều GPMT cho các doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực khác nhau đã được thực hiện tại DHG.
    Đến với DHG khách hàng sẽ được tư vấn miến phí, hỗ trợ khách hàng gặp gỡ, tiếp đoàn thanh tra và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra còn tiết kiệm thời gian, chi phí và hoàn thành hồ sơ đúng hạn đảm bảo hoàn thành đúng với tiến độ của khách hàng. Đặc biệt là sẽ được hỗ trợ nhiệt tình từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có chuyên môn cao trong lĩnh vực môi trường.
   Quy trình thực hiện GPMT tại Đạt Hoàng Gia:
Bước 1: Tư vấn, khảo sát báo giá và kí kết hợp đồng
Bước 2: Viết hồ sơ theo thông tin đã được cung cấp
Bước 3: Hoàn chỉnh báo cáo & gửi cho khách hàng kiểm tra và xác nhận
Bước 4: Nộp lên cơ quan chức năng để thẩm định
Bước 5: Nhận kết quả & chỉnh sửa (nếu có)
Bước 6: Nộp lại & đợi cấp GPMT
    Mọi thắc mắc về việcxin cấp giấy phép môi trường tại An Giang vui lòng liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn MIỄN PHÍ, và hỗ trợ khách hàng qua số Hotline: 0906.313.246.

Print Friendly and PDF

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới hơn

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TRÀ VINH

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TRÀ VINH

Các doanh nghiệp ở Trà vinh thuộc đối tượng làm giấy phép môi trường cần thực hiện giấy phép môi trường sớm nhất có thể, để thực hiện được giấy phép...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VĨNH LONG

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VĨNH LONG

Việc xin cấp giấy phép môi trường tại Vĩnh Long đã gây ra rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp khi không có đủ năng lực chuyên môn tự thực hiện vì thế...

Tin cũ hơn

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU

Lập giấy phép môi trường ở Bạc Liêu đang được các doanh nghiệp ở Bạc Liêu hết sức quan tâm chính vì Luật BVMT năm 2020 có nhiều thay đổi, các doanh...

KHI NÀO CẦN THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

KHI NÀO CẦN THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Luật BVMT 2020 ra đời đã bắt buộc các đối tượng phải thực hiện giấy phép môi trường chính vì thế mà các doanh nghiệp cần lưu ý về thời gian thực hiện...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI CÀ MAU

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  TẠI CÀ MAU

Việc thực hiện giấy phép môi trường ở các địa phương đang được gấp rút thực hiện vì đây là giai đoạn nước rút, các doanh nghiệp tranh thủ thực hiện...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TIỀN GIANG

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TIỀN GIANG

Giấy phép môi trường tại Tiền Giang bao gồm những thủ tục nào, cơ quan nào sẽ cấp phép giấy phép môi trường, tự làm giấy phép môi trường có khó không....

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

Vào năm 2024 là thời gian nước rút để các doanh nghiệp thực hiện giấy phép môi trường theo quy định mới của Luật BVMT 2020. Hiện tại các doanh nghiệp...

CUNG CẤP BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CUNG CẤP BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Cung cấp bùn vi sinh xử lý nước thải chất lượng hiện nay, nếu bạn đang tìm một nhà cung cấp để cung cấp bùn vi sinh xử lý nước thải có thể liên hệ với...

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

Tư vấn giấy phép môi trường Cần Thơ, dịch vụ tư vấn giấy phép môi trường tại Cần Thơ hiện nay được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong giai đoạn các...

XIN CẤP XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN

XIN CẤP XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN

Giấy phép môi trường hiện nay được coi như "thẻ xanh" để các doanh nghiệp được hoạt động một cách hợp lệ theo luật bảo vệ môi trường 2020. Hiện nay...

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường bao gồm các nội dung chính: thông tin cơ bản về dự án, mô tả quá trình thực hiện dự án, kết quả hoàn...

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Nhà xưởng cho thuê hiện nay được coi là đối tượng cần lập giấy phép môi trường theo quy định tại Luật BVMT 2020. Ở bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp...

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định mới được quy định ra sao? Tại sao các doanh nghiệp cần lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường?...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

Giấy phép môi trường hiện tại như là văn bản bắt buộc buộc các doanh nghiệp có hoạt động cần thực hiện cam kết nhằm đảm bảo các chất thải nước thải...

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

Quan trắc môi trường định kỳ đã được quy định theo luật Bảo vệ môi trường, vậy quy định môi trường là như thế nào được quy định ra sao đối tượng nào...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

Tây Ninh vùng đất Tây Nam Bộ với nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất có rất nhiều doanh nghiệp đang gây ô nhiễm tại đây, vì thế mà cần có biện pháp để...

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Quy trình xin cấp giấy phép môi trường hiện nay được nhiều người quan tâm chính vì thế mà DHG xin gửi đến quý bạn đọc vài nội dung mong thông tin này...

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Sự thay đổi về Luật BVMT gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, việc doanh nghiệp tự làm giấy phép môi trường sẽ gây ra nhiều khó khăn vì thế mà việc...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

Dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Bình Phước. DHG Technology là đơn vị xin cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp, nếu các doanh nghiệp ở...

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

Dịch vụ quan trắc môi trường đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong bối cảnh theo pháp luật hiện hành bắt buộc các doanh nghiệp phải thực...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

các trang trại chăn nuôi heo ở nước ta phát triển với quy mô lớn gây ra nhiều hệ lụy như ô nhiễm môi trường tăng lên vì thế mà nước ta đã có quy định...

LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

Giấy phép môi trường tại khu công nghiệp Bình Dương đối tượng nào, hồ sơ bao gồm những gì để cần làm giấy phép môi trường tại Khu công nghiệp Bình...

Tư vấn, hỗ trợ Quý Khách Hàng 24/7

Khách hàng tiêu biểu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây