85/18 ĐX 037 P.Phú Mỹ, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương. 0906.313.246

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI CÀ MAU

Print Friendly and PDF

1. GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

giay phep moi truong la gi 1

Giấy phép môi trường là gì?

   Giấy phép môi trường (GPMT) là văn bản được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức có hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất, cho phép xả thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất phải theo yêu cầu và các điều kiện về việc bảo vệ môi trường theo các quy định pháp luật.
   Theo Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 bắt đầu có hiệu lực,  thì các loại giấy phép môi trường thành phần được gộp lại thành một là GPMT mục đích để rút ngắn thời gian, tối giảm quy trình và thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp.
   Cụ thể, 7 loại giấy phép môi trường thành phần gồm :
+ Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;
+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; 
+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 
+ Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi; 
+ Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; 
+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; 
+ Giấy phép xả khí thải công nghiệp.

2. ĐỐI TƯỢNG CẦN LẬP GIẤY PHÉP MỘT TRƯỜNG TẠI CÀ MAU

   Theo quy định tại Điều 39 của Luật BVMT năm 2020, các đối tượng cần phải lập giấy phép môi trường là những dự án đầu tư thuộc nhóm I, nhóm II, nhóm III có sự phát sinh bụi, nước thải và khí thải ra môi trường phải được xử lý theo quy định về quản lý chất thải khi chính thức hoạt động.

doi tuong can lam giay phep moi truong

Đối tượng cần lập giấy phép môi trường tại Cà Mau

2.1 Dự án đầu tư thuộc nhóm I 

   Nhóm I là những dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao bao gồm: những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn hoặc có quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất;…

2.2 Dự án đầu tư thuộc nhóm II 

   Nhóm II là  những dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường bao gồm: những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình hoặc có quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; …

2.3 Dự án đầu tư thuộc nhóm III 

   Nhóm III là những dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường bao gồm: những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất nhỏ,…
   Ngoài ra, còn có những dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước khi Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 có những chỉ tiêu về môi trường như đối tượng đã nêu trên đều phải thực hiện GPMT như quy định.

3.    CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở CÀ MAU

thoi han cua

 Cơ quan cấp giấy phép môi trường theo quy định của Luật BVMT năm 2020
Tư vấn báo giá ngay  

 Theo Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường như sau:
a)    Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Cấp GPMT cho những dự án, cơ sở tại tỉnh Cà Mau và đã được Bộ phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động bảo vệ môi trường (ĐTM).
b)    Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an
 Cấp GPMT đối với những dự án, cơ sở liên quan đến bí mật Nhà nước về Quốc phòng, An ninh.
c)    Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau 
UBND tỉnh Càu Mau cấp GPMT đối với những dự án, cơ sở hoạt động tại Cà Mau thuộc nhóm II hoặc nhóm III nằm trên địa bàn từ 2 huyện trở lên.
d)    Uỷ ban nhân dân cấp huyện tại tỉnh Cà Mau
UBND cấp tỉnh tại Cà Mau có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường cho những đối tượng còn lại.

 Xem thêm: PHÍ THẨM ĐỊNH GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

4. THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở CÀ MAU LÀ BAO LÂU?

thoi han cua giay phep moi truong

Thời hạn của giấy phép môi trường

    Căn cứ vào khoản 4 Điều 40 Luật BVMT 2020 đã quy định về thời hạn của giấy phép môi trường cụ thể như sau:
- Đối với dự án đầu tư nhóm I là 07 năm.
- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có các tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I là 07 năm.
- Đối với đối tượng không thuộc những đối tượng đã nói trên là 10 năm.
     Lưu ý rằng: thời hạn của GPMT cũng có thể ngắn hơn trên theo đề nghị của các chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, cụm công nghiệp, dịch vụ tập trung.

5. THỜI ĐIỂM CÁC DOANH NGHIỆP CẦN THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI CÀ MAU

thoi diem thuc hien giay phep moi truong

Thời điểm doanh nghiệp cần thực hiện giấy phép môi trường
Tư vấn báo giá ngay  

   Căn cứ vào khoản 2, khoản 3 Điều 42 theo Luật BVMT 2020 quy định về thời điểm các doanh nghiệp cần thực hiện việc xin cấp giấy phép môi trường như sau:

- Dự án đầu tư thuộc trong đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có GPMT trước khi đi vào hoạt động thử nghiệm công trình xử lý chất thải.
-  Dự án đầu tư không thuộc trong đối tượng thực hiện ĐTM phải có GPMT trước khi được cơ quan nhà nước ban hành. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng không thuộc trong đối tượng được cơ quan có chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định pháp luật về xây dựng thì phải GPMT trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng;
- Đối với dự án đầu tư đang trong quá trình hoạt động thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định pháp luật trước ngày 01/01/2022, chủ dự án đầu tư được lựa chọn tiếp tục vận hành thử nghiệm để cấp giấy phép môi trường sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải hoặc lập hồ sơ để được cấp GPMT trước khi hết hạn vận hành thử nghiệm. Chủ dự án đầu tư không phải vận hành thử nghiệm lại công trình xử lý chất thải nhưng kết quả hoàn thành việc vận hành thử nghiệm phải được báo cáo, đánh giá theo quy định;
- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, cụm công nghiệp dịch vụ tập trung đã chính thức vận hành trước ngày 01/01/2022 phải có GPMT trong 36 tháng kể từ ngày 01/01/2022, trừ trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (gọi chung là gGPMT thành phần). 
   Ngoài ra, GPMT thành phần có thời hạn sử dụng được sử dụng như giấy phép môi trường đến hết thời hạn của GPMT thành phần. GPMT thành phần được tiếp tục sử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/01/2022 trong trường hợp GPMT thành phần không xác định thời hạn.

6.    ĐƠN VỊ THỰC HIỆN GIẤP PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI CÀ MAU

don vi thuc hien giay phep moi truong tai ca mau

Đơn vị thực hiện giấy phép môi trường tại Cà Mau
Tư vấn báo giá ngay  

   Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Đạt Hoàng Gia với bề dày kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành chuyên tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục, hồ sơ môi trường. Đạt Hoàng Gia cam kết đem đến khách hàng các gói dịch vụ nhanh chóng, uy tín, hiệu quả tốt nhất như:
- Tư vấn hồ sơ môi trường: ĐTM, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, ….
- Kỹ thuật môi trường: thiết kế thi công, cải tạo vận hành, bảo trì bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải, khí thải
- Quan trắc môi trường, quan trắc môi trường lao động
- Và các dịch vụ khác như cung cấp hoá chất, vi sinh, thiết bị ngành môi trường,…
   Bên cạnh đó, để có được kết quả cao và hài lòng khách hàng thì đội ngũ nhân viên có chuyên môn cũng là thành phần rất quan trọng . Nhân viên của chúng tôi là những nhân viên ưu tú có chuyên môn cao trong lĩnh vực môi trường và đặc biệt là luôn có thái độ làm việc tư vấn nhiệt tình với khách hàng. Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm mọi tư vấn và báo giá giấy phép môi trường đến khách hàng hoàn toàn MIỄN PHÍ. 
   Nếu Quý khách hàng quan tâm và có bất kỳ thắc mắc nào về việc lập giấy phép môi trường tại Cà Mau thì hãy liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất qua Hotline:  0328 196 623 0906.313.246.

Print Friendly and PDF

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới hơn

KHI NÀO CẦN THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

KHI NÀO CẦN THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Luật BVMT 2020 ra đời đã bắt buộc các đối tượng phải thực hiện giấy phép môi trường chính vì thế mà các doanh nghiệp cần lưu ý về thời gian thực hiện...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU

Lập giấy phép môi trường ở Bạc Liêu đang được các doanh nghiệp ở Bạc Liêu hết sức quan tâm chính vì Luật BVMT năm 2020 có nhiều thay đổi, các doanh...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

Giấy phép môi trường tại An Giang đang được rất nhiều doanh nghiệp tại An Giang quan tâm, ở vài viết này chúng tôi sẽ gửi đến doanh nghiệp việc thực...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TRÀ VINH

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TRÀ VINH

Các doanh nghiệp ở Trà vinh thuộc đối tượng làm giấy phép môi trường cần thực hiện giấy phép môi trường sớm nhất có thể, để thực hiện được giấy phép...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VĨNH LONG

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VĨNH LONG

Việc xin cấp giấy phép môi trường tại Vĩnh Long đã gây ra rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp khi không có đủ năng lực chuyên môn tự thực hiện vì thế...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

Viêc thực hiện giấy phép môi trường ở Đồng Tháp đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp, việc doanh nghiệp tự thực hiện giấy phép môi trường...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH KIÊN GIANG

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH KIÊN GIANG

Tại Kiên Giang doanh nghiệp cần thực hiện giấy phéo môi trường có thể liên hệ cho Đạt Hoàng Gia để thực hiện. Chúng tôi là đơn vị chuyên thực hiện...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẾN TRE

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẾN TRE

Hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ xin cấp GPMT tại Bến Tre, nhưng dịch vụ tại Đạt Hoàng Gia cam kết mang đến cho quý khách trải nghiệm tốt...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH SÓC TRĂNG

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH SÓC TRĂNG

Đang vào giai đoạn gần cuối năm để các doanh nghiệp thực hiện giấy phép môi trường, nếu các doanh nghiệp ở Sóc Trăng đang tìm đơn vị để thực hiện dịch...

Tin cũ hơn

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TIỀN GIANG

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TIỀN GIANG

Giấy phép môi trường tại Tiền Giang bao gồm những thủ tục nào, cơ quan nào sẽ cấp phép giấy phép môi trường, tự làm giấy phép môi trường có khó không....

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

Vào năm 2024 là thời gian nước rút để các doanh nghiệp thực hiện giấy phép môi trường theo quy định mới của Luật BVMT 2020. Hiện tại các doanh nghiệp...

CUNG CẤP BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CUNG CẤP BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Cung cấp bùn vi sinh xử lý nước thải chất lượng hiện nay, nếu bạn đang tìm một nhà cung cấp để cung cấp bùn vi sinh xử lý nước thải có thể liên hệ với...

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

Tư vấn giấy phép môi trường Cần Thơ, dịch vụ tư vấn giấy phép môi trường tại Cần Thơ hiện nay được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong giai đoạn các...

XIN CẤP XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN

XIN CẤP XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN

Giấy phép môi trường hiện nay được coi như "thẻ xanh" để các doanh nghiệp được hoạt động một cách hợp lệ theo luật bảo vệ môi trường 2020. Hiện nay...

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường bao gồm các nội dung chính: thông tin cơ bản về dự án, mô tả quá trình thực hiện dự án, kết quả hoàn...

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Nhà xưởng cho thuê hiện nay được coi là đối tượng cần lập giấy phép môi trường theo quy định tại Luật BVMT 2020. Ở bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp...

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định mới được quy định ra sao? Tại sao các doanh nghiệp cần lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường?...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

Giấy phép môi trường hiện tại như là văn bản bắt buộc buộc các doanh nghiệp có hoạt động cần thực hiện cam kết nhằm đảm bảo các chất thải nước thải...

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

Quan trắc môi trường định kỳ đã được quy định theo luật Bảo vệ môi trường, vậy quy định môi trường là như thế nào được quy định ra sao đối tượng nào...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

Tây Ninh vùng đất Tây Nam Bộ với nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất có rất nhiều doanh nghiệp đang gây ô nhiễm tại đây, vì thế mà cần có biện pháp để...

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Quy trình xin cấp giấy phép môi trường hiện nay được nhiều người quan tâm chính vì thế mà DHG xin gửi đến quý bạn đọc vài nội dung mong thông tin này...

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Sự thay đổi về Luật BVMT gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, việc doanh nghiệp tự làm giấy phép môi trường sẽ gây ra nhiều khó khăn vì thế mà việc...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

Dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Bình Phước. DHG Technology là đơn vị xin cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp, nếu các doanh nghiệp ở...

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

Dịch vụ quan trắc môi trường đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong bối cảnh theo pháp luật hiện hành bắt buộc các doanh nghiệp phải thực...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

các trang trại chăn nuôi heo ở nước ta phát triển với quy mô lớn gây ra nhiều hệ lụy như ô nhiễm môi trường tăng lên vì thế mà nước ta đã có quy định...

LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

Giấy phép môi trường tại khu công nghiệp Bình Dương đối tượng nào, hồ sơ bao gồm những gì để cần làm giấy phép môi trường tại Khu công nghiệp Bình...

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI NHA TRANG

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI NHA TRANG

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 đã có những quy định chi tiết liên quan đến đối tượng, hồ sơ, thủ tục...

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN

Dịch vụ lập giấy phép môi trường tại Bình Thuận đơn vị DHG là một đơn vị uy tín chất lượng, cơ quan cấp giấy phép môi trường tại Bình Thuận, thời gian...

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Quan trắc môi trường nước thải là quá trình đo lường và theo dõi các chỉ tiêu và thông số liên quan đến chất lượng nước thải. Mục tiêu của việc quan...

Tư vấn, hỗ trợ Quý Khách Hàng 24/7

Khách hàng tiêu biểu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây