85/18 ĐX 037 P.Phú Mỹ, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương. 0906.313.246

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH KIÊN GIANG

Print Friendly and PDF

1. GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

giay phep moi truong la gi 3

Giấy phép môi trường là gì?

Theo Luật BVMT năm 2020, bắt đầu có hiệu lực ngày 01/01/2022 thì các loại giấy phép môi trường thành phần được tích hợp thành một gọi là Giấy phép môi trường (GPMT). 7 loại GPMT thành phần bao gồm: giấy phép xả thải vào nguồn nước, giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi, giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT, sổ chủ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại (CTNH), giấy phép xử lý CTNH, giấy phép xả khí thải công nghiệp và giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong xuất nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất).

Theo Điều 3 Luật BVMT năm 2020, GPMT là một loại giấy tờ pháp lý do cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức có các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất, được phép xả thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất phải theo các yêu cầu và điều kiện về việc BVMT theo quy định pháp luật.

2.ĐỐI TƯỢNG CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH KIÊN GIANG

Theo Điều 39 Luật BVMT năm 2020 quy định các đối tượng lập giấy phép môi trường cụ thể như sau:

doi tuong lam giay phep moi truong

Đối tượng cần làm giấy phép môi trường tại tỉnh Kiên Giang
Tư vấn báo giá ngay  

2.1 Đối tượng 1

Dự án đầu tư thuộc các tiêu chí môi trường trong nhóm I, II và III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh CTNH phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi chính thức vận hành.

2.2 Đối tượng 2

Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có các tiêu chí về môi trường tương tự như đối tượng nhóm I, nhóm II và nhóm III.

2.3 Đối tượng 3

Là những đối tượng quy định tại đối tượng 1 thuộc trong những trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp được miễn trừ GPMT theo quy định của pháp luật.

3.THỜI ĐIỂM CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH KIÊN GIANG

thoi diem thuc hien iay phep moi truong

Thời điểm thực hiện giấy phép môi trường tại tỉnh Kiên Giang

Theo điều 42 Luật BVMT năm 2020 quy định về thời điểm thực hiện giấy phép môi trường như sau:

a) Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường ( ĐTM) phải có GPMT trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, trừ trường hợp quy định tại mục c này;
b) Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM phải có GPMT trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy định tại các điểm a, b, c, d và g khoản 1 Điều 36 của Luật này. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng không thuộc đối tượng được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về xây dựng thì phải có GPMT trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng;
c) Đối với dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật này đang vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật trước ngày 01/01/2022, chủ dự án đầu tư được lựa chọn tiếp tục vận hành thử nghiệm để được cấp GPMT sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải hoặc lập hồ sơ để được cấp GPMT trước khi hết thời hạn vận hành thử nghiệm. Chủ dự án đầu tư không phải vận hành thử nghiệm lại công trình xử lý chất thải nhưng kết quả hoàn thành việc vận hành thử nghiệm phải được báo cáo, đánh giá theo quy định tại Điều 46 của Luật này;
d) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đi vào hoạt động trước ngày 01/01/2022 .
Trường hợp 1: Chưa có GPMT thành phần thì phải thực hiện GPMT trong thời hạn 36 tháng tính từ ngày 01/01/2022.
Trường hợp 2: Đã có GPMT thành phần thì phải thực hiện GPMT trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/01/2022 hoặc khi một trong các GPMT thành phần hết hiệu lực.

4.CƠ QUAN THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH KIÊN GIANG

co quan cap giay phep moi truong 1

Cơ quan cấp giấy phép môi trường tại tỉnh Kiên Giang

Theo Điều 41 của Luật BVMT năm 2020, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường quy định như sau:

4.1 Bộ Tài Nguyên và Môi trường

Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp GPMT cho những dự án, cơ sở đã được Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM.

Đối tượng nằm trên địa bàn từ 2 tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa được xác định trách nhiệm quản lý hành chính của UBND cấp tỉnh; hoặc cơ sở có nhập khẩu các phế liệu nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở có thực hiện các dịch vụ xử lý CTNH.

4.2 Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cấp GPMT cho những dự án, cơ sở nào có liên quan đến bí mật Nhà nước.

4.3 Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cấp GPMT cho những đối tượng được Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc UBND cấp tỉnh phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM.

Đối tượng thuộc nhóm II và III nằm trên địa bàn từ 2 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.

4.4 Uỷ ban nhân dân huyện tại Kiên Giang

Uỷ ban nhân dân huyện tại Kiên Giang cấp GPMT cho các đối tượng khác. 

5.KHÓ KHĂN KHI DOANH NGHIỆP TỰ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH KIÊN GIANG

kho khan khi doanh nghiep tu lam giay phep moi truong tai kien giang

Khó khăn khi doanh nghiệp tự làm giấy phép môi trường tại Kiên Giang 

Xem thêm: XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

Những khó khăn của doanh nghiệp có thể gặp phải khi tự làm giấy phép môi trường tại Kiên Giang có thể kể đến như sau:

5.1 Quy trình phức tạp

Quy trình xin cấp GPMT của doanh nghiệp thường sẽ phải trải qua vô số bước cần xác minh và đánh giá. Vì vậy để quy trình cấp phép diễn ra trơn tru thì đòi hỏi doanh nghiệp phải có hiểu rõ các quy định, điều kiện và yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền để đẩm bảo quy trình diễn ra nhanh chóng.

5.2 Thiếu kiến thức và kỹ năng

 Để làm GPMT thì việc nắm vững các kiến thức, kỹ năng chuyên môn trong ngành rất quan trọng. Nếu thiếu những thông tin cần thiết và quan trọng trong quá trình làm hồ sơ thì quá trình xin cấp GPMT sẽ rất tốn nhiều thời gian, thậm chí kéo dài thời gian để hoàn thành giấy phép môi trường.

5.3 Thời gian và nguồn lực

Việc xin cấp GPMT có thể tốn rất nhiều thời gian và nguồn lực. Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị kiến thức cần thiết để tránh thiếu sót thông tin dẫn tới việc chậm trễ tiến độ hoàn thành GPMT.

5.4 Chi phí:

 Ngoài ra, doanh nghiệp làm GPMT cũng khá tốn nhiều chi phí cho việc thu thập dữ liệu, kiểm tra, xử lý chất thải và các yêu cầu khác. Nếu xảy ra thiếu sót trong quá trình làm GPMT có thể gây ra tổn thất rất nhiều cho doanh nghiệp. Vì thế mà quý khách hàng cần tham khảo giá và thực hiện yêu cầu báo giá giấy phép môi trường trước khi chọn một đơn vị thực hiện GPMT.

Từ những khó khăn trên,mà các doanh nghiệp thường phải tìm đến các dịch vụ để làm GPMT. Điều này giúp doanh nghiệp đơn giản hóa quy trình và tiết kiệm thời gian công sức. Bên cạnh đó, còn tăng hiệu quả và đảm bảo khả năng thành công cao trong việc xin cấp giấy phép môi trường.

6. ĐƠN VỊ DỊCH VỤ THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH KIÊN GIANG

don vi tu van lap giay phep moi truong

Đơn vị thực hiện giấy phép môi trường tại Kiên Giang
Tư vấn báo giá ngay  

Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Đạt Hoàng Gia là đơn vị có kinh nghiệm hơn 10 năm chuyên tư vấn và cung cấp các dịch vụ về môi trường. Đến nay, ĐHG đã có những khách hàng nhất định và đã tạo dựng được tên tuổi và vị thế của mình trong ngành môi trường.

Đến với ĐHG khách hàng sẽ được làm việc với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm lâu năm trong ngành, chuyên môn cao, và am hiểu sâu về luật môi trường. ĐHG xin cam kết đội ngũ công ty sẽ tư vấn nhiệt tình và giải đáp mọi mắc thắc của khách hàng.
ĐHG luôn tuân thủ các quy định của pháp luật. Luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu và cố gắng làm hài lòng, nâng cao uy tín, chất lượng công việc cho khách hàng.
Mọi sự quan tâm và thắc mắc nào về dịch vụ tư vấn lập giấy phép môi trường tại Kiên Giang xin vui lòng liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn MIỄN PHÍ, và hỗ trợ khách hàng tốt nhất qua số Hotline: 0906.313.246.

Print Friendly and PDF

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới hơn

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẾN TRE

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẾN TRE

Hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ xin cấp GPMT tại Bến Tre, nhưng dịch vụ tại Đạt Hoàng Gia cam kết mang đến cho quý khách trải nghiệm tốt...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH SÓC TRĂNG

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH SÓC TRĂNG

Đang vào giai đoạn gần cuối năm để các doanh nghiệp thực hiện giấy phép môi trường, nếu các doanh nghiệp ở Sóc Trăng đang tìm đơn vị để thực hiện dịch...

Tin cũ hơn

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

Viêc thực hiện giấy phép môi trường ở Đồng Tháp đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp, việc doanh nghiệp tự thực hiện giấy phép môi trường...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VĨNH LONG

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VĨNH LONG

Việc xin cấp giấy phép môi trường tại Vĩnh Long đã gây ra rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp khi không có đủ năng lực chuyên môn tự thực hiện vì thế...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TRÀ VINH

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TRÀ VINH

Các doanh nghiệp ở Trà vinh thuộc đối tượng làm giấy phép môi trường cần thực hiện giấy phép môi trường sớm nhất có thể, để thực hiện được giấy phép...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

Giấy phép môi trường tại An Giang đang được rất nhiều doanh nghiệp tại An Giang quan tâm, ở vài viết này chúng tôi sẽ gửi đến doanh nghiệp việc thực...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU

Lập giấy phép môi trường ở Bạc Liêu đang được các doanh nghiệp ở Bạc Liêu hết sức quan tâm chính vì Luật BVMT năm 2020 có nhiều thay đổi, các doanh...

KHI NÀO CẦN THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

KHI NÀO CẦN THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Luật BVMT 2020 ra đời đã bắt buộc các đối tượng phải thực hiện giấy phép môi trường chính vì thế mà các doanh nghiệp cần lưu ý về thời gian thực hiện...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI CÀ MAU

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  TẠI CÀ MAU

Việc thực hiện giấy phép môi trường ở các địa phương đang được gấp rút thực hiện vì đây là giai đoạn nước rút, các doanh nghiệp tranh thủ thực hiện...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TIỀN GIANG

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TIỀN GIANG

Giấy phép môi trường tại Tiền Giang bao gồm những thủ tục nào, cơ quan nào sẽ cấp phép giấy phép môi trường, tự làm giấy phép môi trường có khó không....

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

Vào năm 2024 là thời gian nước rút để các doanh nghiệp thực hiện giấy phép môi trường theo quy định mới của Luật BVMT 2020. Hiện tại các doanh nghiệp...

CUNG CẤP BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CUNG CẤP BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Cung cấp bùn vi sinh xử lý nước thải chất lượng hiện nay, nếu bạn đang tìm một nhà cung cấp để cung cấp bùn vi sinh xử lý nước thải có thể liên hệ với...

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

Tư vấn giấy phép môi trường Cần Thơ, dịch vụ tư vấn giấy phép môi trường tại Cần Thơ hiện nay được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong giai đoạn các...

XIN CẤP XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN

XIN CẤP XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN

Giấy phép môi trường hiện nay được coi như "thẻ xanh" để các doanh nghiệp được hoạt động một cách hợp lệ theo luật bảo vệ môi trường 2020. Hiện nay...

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường bao gồm các nội dung chính: thông tin cơ bản về dự án, mô tả quá trình thực hiện dự án, kết quả hoàn...

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Nhà xưởng cho thuê hiện nay được coi là đối tượng cần lập giấy phép môi trường theo quy định tại Luật BVMT 2020. Ở bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp...

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định mới được quy định ra sao? Tại sao các doanh nghiệp cần lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường?...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

Giấy phép môi trường hiện tại như là văn bản bắt buộc buộc các doanh nghiệp có hoạt động cần thực hiện cam kết nhằm đảm bảo các chất thải nước thải...

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

Quan trắc môi trường định kỳ đã được quy định theo luật Bảo vệ môi trường, vậy quy định môi trường là như thế nào được quy định ra sao đối tượng nào...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

Tây Ninh vùng đất Tây Nam Bộ với nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất có rất nhiều doanh nghiệp đang gây ô nhiễm tại đây, vì thế mà cần có biện pháp để...

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Quy trình xin cấp giấy phép môi trường hiện nay được nhiều người quan tâm chính vì thế mà DHG xin gửi đến quý bạn đọc vài nội dung mong thông tin này...

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Sự thay đổi về Luật BVMT gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, việc doanh nghiệp tự làm giấy phép môi trường sẽ gây ra nhiều khó khăn vì thế mà việc...

Tư vấn, hỗ trợ Quý Khách Hàng 24/7

Khách hàng tiêu biểu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây