85/18 ĐX 037 P.Phú Mỹ, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương. 0906.313.246

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

Print Friendly and PDF

   Tại Việt Nam hiện nay vấn đề bảo vệ môi trường luôn được cơ quan nhà nước cùng người dân quan tâm vì tình trạng ô nhiễm ở Việt Nam đang ở mức báo động. Để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường được thực hiện một cách nghiêm túc thì các quy định liên quan đến môi trường đã được ban hành và chỉnh sửa bổ sung liên tục theo tình trạng của vấn đề môi trường ở nước ta. Trong những thay đổi đó có giấy phép môi trường đây là hồ sơ môi trường quan trọng đối với doanh nghiệp nhằm đánh giá và điều chỉnh công tác bảo vệ môi trường nâng cao tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp. Để hiểu rõ về giấy phép môi trường theo quy định mới năm 2024, mong quý đọc giả cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Giấy phép môi trường là gì? Tại sao doanh nghiệp cần thực hiện giấy phép môi trường?

1.1. Giấy phép môi trường là gì?

giay phep moi truong la gi

Giấy phép môi trường là gì?

   Theo quy định tại Khoản 8, Điều 3, Luật BVMT năm 2020, Giấy phép môi trường (GPMT) là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm yêu cầu, điều kiện vảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

1.2 Tại sao doanh nghiệp cần lập giấy phép môi trường?

   Việc lập giấy phép môi trường là một việc cần thiết mà các doanh nghiệp cần thực hiện vì:
- Tuân thủ pháp luật: Việc doanh nghiệp lập giấy phép môi trường giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Điều này giúp doanh nghiệp tránh được các hình thức xử phạt mà doanh nghiệp có thể đối mặt nếu vi phạm.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm: Giấy phép môi trường là căn cứ để thể hiện rằng doanh nghiệp quan tâm và có trách nhiệm bảo vệ môi trường, trách nhiệm với cộng đồng.
- Hạn chế rủi ro & nâng cao hình ảnh doanh nghiệp: Nếu doanh nghiệp không thực hiệm GPMT có khả năng bị xử phạt từ đó ảnh hưởng tài chính kèm theo hình ảnh của doanh nghiệp bị tác động.
   Vì thế mà việc lập GPMT không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cách doanh nghiệp thể hiện cam kết của mình với công tác bảo vệ môi trường trước pháp luật và xã hội.

2. Đối tượng cần thực hiện giấy phép môi trường

doi tuong thuc hien giay phep moi truong

Đối tượng thực hiện giấy phép môi trường
Tư vấn báo giá ngay  

   Căn cứ Điều 39, Luật BVMT 2020 các đối tượng sau đây cần có giấy phép môi trường, đối tượng đầu tư thuộc nhóm I, II, III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả thải ra môi trường phải được xử lý trước khi thải ra bên ngoài hoặc có phát sinh chất thải nguy hại cần được thu gom quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại khi đi vào vận hành chính thức. Tuy nhiên, nếu các dự án này thuộc trường hợp đầu tư công khẩn cấp theo quy định về luật đầu tư công sẽ được miễn cấp GPMT.
   Bên cạnh đó, đối tượng thuộc dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như quy định ở trên.
   Nếu không thể tuân thủ thời hạn nộp hồ sơ đề nghị cấp GPMT theo quy định, chủ dự án đầu tư cần phải thực hiện thông báo về việc gia hạn thời gian vận hành thử nghiệm, như quy định tại điểm c của Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Mục đích của thông báo này là để đảm bảo có thể đạt được GPMT khi hoàn thành giai đoạn vận hành thử nghiệm.
   Hơn nữa, các chủ cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cụm công nghiệp cũng được ủy quyền tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Điều này nhằm đảm bảo rằng giấy phép môi trường sẽ được cấp theo quy định và trước thời hạn tối đa là 45 ngày trước khi cần có giấy phép môi trường.

3. Nội dung của giấy phép môi trường

noi dung giay phep moi truong

   Nội dung của giấy phép môi trường

   Theo Khoản 1 và Khoản 2, Điều 40 Luật BVMT 2020, nội dung của GPMT bao gồm:
- Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp
- Nội dung cấp phép môi trường bao gồm:
+ Nguồn phát sinh nước thải; lưu lượng xả thải tối đa; dòng nước thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất gây ô nhiễm theo dòng nước thải; vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp cận nước thải

+ Nguồn phát sinh khí thải, lưu lượng khí thải tối đa; dòng khí thải; các chất ô nhiễm và giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải; vị trí, phương thức khí thải.
+ Nguồn phát sinh và giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung
+ Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại; mã chất thải nguy hại và khối lượng được phép xử lý, số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại, địa bàn hoạt động đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.
+ Loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu đối với dự án đầu tư, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
- Yêu cầu về bảo vệ môi trường
- Thời hạn của GPMT
- Nội dung khác (nếu có)

4. Thời hạn của giấy phép môi trường

thoi han giay phep moi truong

   Thời hạn của giấy phép môi trường

  Căn cứ tại Khoản 4, Điều 40, Luật BVMT 2020 thì thời hạn của giấy phép môi trường như sau:
07 năm: Đối với dự án đầu tư nhóm I
07 năm: Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I

10 năm: Đối với các đối tượng không thuộc 2 trường hợp trên
Lưu ý: Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

5. Hồ sơ và quy trình thực hiện giấy phép môi trường

5.1 Căn cứ cấp giấy phép môi trường

   Theo Khoản 1 Điều 42 của Luật BVMT năm 2020 thì điều kiện xin cấp giấy phép môi trường là :
- Có hồ sơ xin cấp GPMT

- Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
- Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường từ co quan có thẩm quyền
- Quy chuẩn kỹ thuật môi trường
- Một số quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước

5.2 Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường

ho so xin cap giay phep moi truong

   Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường

  Căn cứ theo Điều 43 của Luật BVMT 2020 quy định về hồ sơ cần để cấp giấy phép môi trường như sau:
- Văn bản đề nghị xin cấp giấy phép môi trường

- Báo cáo đề xuất cấp GPMT
- Các tài liệu pháp lý khác

5.3 Quy trình xin cấp giấy phép môi trường

   Quy trình xin cấp giấy phép môi trường được thực hiện như sau:
Bước 1: Sau khi chủ dự án đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hồ sơ. Chủ đầu tư dự án cần nộp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép môi trường.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ; tham vấn ý kiến cơ quan tổ chức thẩm định cấp GPMT
Bước 3: Đối với dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có hoạt động xả thải vào công trình thủy lợi thì cơ quan môi trường lấy ý kiến băng văn bản và đạt được sự chấp thuận của cơ quan quản lý công trình thủy lợi trước khi cấp GPMT
Bước 4: Cơ qua cấp phép môi trường lấy ý kiến vằng vản bản của chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp trước khi cấp GPMT đối với dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.

6. Thời điểm thực hiện giấy phép môi trường

thoi diem thuc hien giay phep moi truong

   Thời điểm thực hiện giấy phép môi trường
Tư vấn báo giá ngay  

   Theo khoản 2 điều 42 Luật BVMT năm 2020 và Khoản 2 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP thời điểm cấp GPMT quy định như sau:
- Đối với doanh nghiệp không có giấy phép môi trường thành phần thì phải thực hiện GPMT trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực 01/01/2022. Tính đến thời điểm hiện tại thì hạn cuối để doanh nghiệp trong nhóm này thực hiện GPMT là ngày 31/12/2024.
*Giấy phép môi trường thành phần bao gồm:
-  Giấy phép xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

- Giấy phép xả thải vào nguồn nước
- Giấy phép xả thải vào công trình thủy lợi
- Giấy phép xử lý chất thải nguy hại
-  Sổ đăng ký nguồn chất thải nguy hại
- Giấy phép xả khí thải công nghiệp
- Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu nguyên vật liệu sản xuất.
- Đối với doanh nghiệp đã có giấy phép môi trường thành phần:
+ Giấy phép môi trường thành phần CÓ THỜI HẠN phải có GPMT trước khi hết hạn giấy phép môi trường thành phần.

+ Giấy phép môi trường thành phần KHÔNG THỜI HẠN được sử dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/01/2022.

7. Cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép môi trường

co quan cap giay phep moi truong

   Cơ quan cấp giấy phép môi trường

  Theo điều 41 của Luật BVMT 2020 thì cơ quan chịu trách nhiệm cấp giấy phép môi trường là các cơ quan sau:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường: dự án đã có quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, dự án nằm trên địa bàn 2 tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định được trách nhiệm quản lý của UBND cấp tỉnh, các cơ sở nhập phế liệu từ nước ngoài về làm nguyên liệu sản xuất.

- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: cấp phép cho các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng an ninh.
- UBND cấp tỉnh: dự án đầu tư, cơ sở thuộc nhóm II và nhóm III (nằm trên địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên) và dự án lập báo cáo đánh giá tác động môi trường do UBND cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt.
- UBND cấp huyện: cấp GPMT cho các đối tượng quy định tại Điều 39 của luật này trừ các trường hợp quy định ở trên.

8. DHG Technology - Dịch vụ tư vấn làm giấy phép môi trường uy tín chất lượng

dich vu lam giay phep moi truong nam 2024

DHG thực hiện dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường uy tín
Tư vấn báo giá ngay  

   DHG là đơn vị có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm các loại hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp. Chúng tôi tự hào khi là đơn vị đã được sự tin tưởng của rất nhiều doanh nghiệp chúng tôi đã hoàn thành giấy phép môi trường cho rất nhiều doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

   Quý khách hàng đến với DHG sẽ được:
- Tiết kiệm thời gian, chi phí

- Hỗ trợ khách hàng gặp gỡ, tiếp đoàn thanh tra và làm việc với cơ quan chức năng
- Hỗ trợ tận tình từ đội ngũ các chuyên viên am hiểu luật và dày dặn kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên sẽ tư vấn cặn kẽ cụ thể cho quý khách hàng
- Hoàn thành hồ sơ đúng hạn đảm bảo đúng tiến độ để doanh nghiệp có thể tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- Chi phí giá cả cạnh tranh nhất luôn có ưu đãi cho quý khách hàng.
   Quy trình thực hiện GPMT tại DHG:
Bước 1: Tư vấn, khảo sát báo giá & kí kết hợp đồng
Bước 2: Viết hồ sơ theo thông tin đã được cung cấp

Bước 3: Hoàn chỉnh báo cáo & gửi cho khách hàng kiểm tra và xác nhận
Bước 4: Nộp lên cơ quan chức năng để thẩm định
Bước 5: Nhận kết quả & chỉnh sửa (nếu có)
Bước 6: Nộp lại & đợi cấp GPMT

MỘT SỐ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ĐẠT HOÀNG GIA ĐÃ HOÀN THÀNH

Xem tại đây 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
Hình ảnh khảo sát 

khao sat dich vu giay phep moi truong

 

tu van bao gia giay phep moi truong

 

khao sat giay phep moi truong 2024

 

khao sat giay phep moi truong

Hình ảnh các phiên họp thẩm định cấp giấy phép môi trường
 

tiep doan tham dinh giay phep moi truong

 

tiep doan tham dinh giay phep moi truong 2

 

thay mat tiep doan tham dinh giay phep moi truong

 

tham dinh giay phep moi truong

 

phien hop tham dinh giay phep moi truong

 

hop tham dinh giay phep moi truong

 

hop hoi dong tham dinh

Tư vấn báo giá ngay  

   Hãy liên hệ với DHG - dịch vụ làm giấy phép môi trường chất lượng, chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng hỗ trợ nhanh chóng về:
- Xác định đúng doanh nghiệp có phải thuộc đối tượng cần thực hiện GPMT hay không? Dự án thuộc cấp nào (cấp Huyện, cấp Tỉnh hay Ban quản lý khu công nghiệp, cấp Bộ)

- Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, giấy tờ hay các giấy phép môi trường thành phần trước đây còn thời hạn hay không để tranh thủ thời gian làm GPMT để tránh bị xử phạt
- Báo giá chi phí thực hiện GPMT cho doanh nghiệp
      DHG Technology rất hân hạnh được cùng quý doanh nghiệp đồng hành trong công tác bảo vệ môi trường!

Liên hệ ngay cho chúng tôi qua:
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐẠT HOÀNG GIA

🏢 VPĐD: Số 85/18 Đường ĐX 037, P.Phú Mỹ, Tp.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
☎️ HOTLINE:  0906.313.246 - 0328 196 623

🌐 WEBSITE: www.moitruongcms.com
📩 EMAIL: moitruongcms@gmail.com

Print Friendly and PDF

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới hơn

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TIỀN GIANG

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TIỀN GIANG

Giấy phép môi trường tại Tiền Giang bao gồm những thủ tục nào, cơ quan nào sẽ cấp phép giấy phép môi trường, tự làm giấy phép môi trường có khó không....

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI CÀ MAU

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  TẠI CÀ MAU

Việc thực hiện giấy phép môi trường ở các địa phương đang được gấp rút thực hiện vì đây là giai đoạn nước rút, các doanh nghiệp tranh thủ thực hiện...

KHI NÀO CẦN THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

KHI NÀO CẦN THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Luật BVMT 2020 ra đời đã bắt buộc các đối tượng phải thực hiện giấy phép môi trường chính vì thế mà các doanh nghiệp cần lưu ý về thời gian thực hiện...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẠC LIÊU

Lập giấy phép môi trường ở Bạc Liêu đang được các doanh nghiệp ở Bạc Liêu hết sức quan tâm chính vì Luật BVMT năm 2020 có nhiều thay đổi, các doanh...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG

Giấy phép môi trường tại An Giang đang được rất nhiều doanh nghiệp tại An Giang quan tâm, ở vài viết này chúng tôi sẽ gửi đến doanh nghiệp việc thực...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TRÀ VINH

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TRÀ VINH

Các doanh nghiệp ở Trà vinh thuộc đối tượng làm giấy phép môi trường cần thực hiện giấy phép môi trường sớm nhất có thể, để thực hiện được giấy phép...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VĨNH LONG

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VĨNH LONG

Việc xin cấp giấy phép môi trường tại Vĩnh Long đã gây ra rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp khi không có đủ năng lực chuyên môn tự thực hiện vì thế...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

Viêc thực hiện giấy phép môi trường ở Đồng Tháp đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp, việc doanh nghiệp tự thực hiện giấy phép môi trường...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH KIÊN GIANG

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH KIÊN GIANG

Tại Kiên Giang doanh nghiệp cần thực hiện giấy phéo môi trường có thể liên hệ cho Đạt Hoàng Gia để thực hiện. Chúng tôi là đơn vị chuyên thực hiện...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẾN TRE

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH BẾN TRE

Hiện nay có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ xin cấp GPMT tại Bến Tre, nhưng dịch vụ tại Đạt Hoàng Gia cam kết mang đến cho quý khách trải nghiệm tốt...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH SÓC TRĂNG

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH SÓC TRĂNG

Đang vào giai đoạn gần cuối năm để các doanh nghiệp thực hiện giấy phép môi trường, nếu các doanh nghiệp ở Sóc Trăng đang tìm đơn vị để thực hiện dịch...

Tin cũ hơn

CUNG CẤP BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CUNG CẤP BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Cung cấp bùn vi sinh xử lý nước thải chất lượng hiện nay, nếu bạn đang tìm một nhà cung cấp để cung cấp bùn vi sinh xử lý nước thải có thể liên hệ với...

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

Tư vấn giấy phép môi trường Cần Thơ, dịch vụ tư vấn giấy phép môi trường tại Cần Thơ hiện nay được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong giai đoạn các...

XIN CẤP XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN

XIN CẤP XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN

Giấy phép môi trường hiện nay được coi như "thẻ xanh" để các doanh nghiệp được hoạt động một cách hợp lệ theo luật bảo vệ môi trường 2020. Hiện nay...

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường bao gồm các nội dung chính: thông tin cơ bản về dự án, mô tả quá trình thực hiện dự án, kết quả hoàn...

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Nhà xưởng cho thuê hiện nay được coi là đối tượng cần lập giấy phép môi trường theo quy định tại Luật BVMT 2020. Ở bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp...

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định mới được quy định ra sao? Tại sao các doanh nghiệp cần lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường?...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

Giấy phép môi trường hiện tại như là văn bản bắt buộc buộc các doanh nghiệp có hoạt động cần thực hiện cam kết nhằm đảm bảo các chất thải nước thải...

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

Quan trắc môi trường định kỳ đã được quy định theo luật Bảo vệ môi trường, vậy quy định môi trường là như thế nào được quy định ra sao đối tượng nào...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

Tây Ninh vùng đất Tây Nam Bộ với nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất có rất nhiều doanh nghiệp đang gây ô nhiễm tại đây, vì thế mà cần có biện pháp để...

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Quy trình xin cấp giấy phép môi trường hiện nay được nhiều người quan tâm chính vì thế mà DHG xin gửi đến quý bạn đọc vài nội dung mong thông tin này...

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Sự thay đổi về Luật BVMT gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, việc doanh nghiệp tự làm giấy phép môi trường sẽ gây ra nhiều khó khăn vì thế mà việc...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

Dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Bình Phước. DHG Technology là đơn vị xin cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp, nếu các doanh nghiệp ở...

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

Dịch vụ quan trắc môi trường đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong bối cảnh theo pháp luật hiện hành bắt buộc các doanh nghiệp phải thực...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

các trang trại chăn nuôi heo ở nước ta phát triển với quy mô lớn gây ra nhiều hệ lụy như ô nhiễm môi trường tăng lên vì thế mà nước ta đã có quy định...

LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

Giấy phép môi trường tại khu công nghiệp Bình Dương đối tượng nào, hồ sơ bao gồm những gì để cần làm giấy phép môi trường tại Khu công nghiệp Bình...

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI NHA TRANG

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI NHA TRANG

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 đã có những quy định chi tiết liên quan đến đối tượng, hồ sơ, thủ tục...

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN

Dịch vụ lập giấy phép môi trường tại Bình Thuận đơn vị DHG là một đơn vị uy tín chất lượng, cơ quan cấp giấy phép môi trường tại Bình Thuận, thời gian...

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Quan trắc môi trường nước thải là quá trình đo lường và theo dõi các chỉ tiêu và thông số liên quan đến chất lượng nước thải. Mục tiêu của việc quan...

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH ĐỊNH

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH ĐỊNH

Xin cấp giấy phép môi trường ở Bình Định, công ty xin cấp giấy phép môi trường ở Bình Định chi phí rẻ giá cả ưu đãi. Hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép...

CÔNG TY QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

CÔNG TY QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

Dịch vụ quan trắc môi trường cho doanh nghiệp trọn gói bên DHG đảm bảo giá cả ưu đãi giá rẻ bên cạnh đó là sự tận tâm chu đáo của đội ngũ nhân viên...

Tư vấn, hỗ trợ Quý Khách Hàng 24/7

Khách hàng tiêu biểu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây