85/18 ĐX 037 P.Phú Mỹ, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương. 0906.313.246

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN

Print Friendly and PDF

1. LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN

lap giay phep moi truong o long an
Lập Giấy phép môi trường ở Long An

Long An tỉnh thành có tiềm năng phát triển kinh tế rất lớn của các tỉnh phía Nam. Long An có đủ cơ hội và lợi thế để phát triển vùng kinh tế công nghệ cao. Việc tận dụng các nguồn tài nguyên và ưu điểm của tỉnh để thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa và hiện đại hóa. Đồng thời, việc phát triển kinh tế cần đi đôi với các biện pháp tiến bộ công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Tại tỉnh Long An, công tác bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp – cụm công nghiệp luôn được các cơ quan chức năng của tỉnh quan tâm và đặc biệt luôn thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Việc tuân thủ công tác quản lý về nước thải, khí thải, chất thải, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, quan trắc định kỳ luôn được các tổ chức ban ngành theo dõi. Chính vì thế mà các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến giấy phép môi trường (GPMT) để đảm bảo việc vận hành dự án đúng theo quy định của pháp luật.

2. GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

giay phep moi truong la gi 2
Giấy phép môi trường là gì?

Giấy phép môi trường có thể nói một cách dễ hiểu là cam kết của doanh nghiệp hoạt động sản xuất có phát sinh chất thải với cơ quan quản lý nhà nước. Đây được xem như căn cứ để cơ quan nhà nước thực hiện việc giám sát, kiểm tra đối với các hoạt động bảo vệ môi trường của chủ dự án. GPMT thể hiện tinh thần trách nghiệm của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường.

Nội dung của giấy phép môi trường:

Căn cứ theo  Điều 40 Luật BVMT năm 2020 và Nghị định 08/20222/NĐ-CP nội dung của giấy phép môi trường được quy định như sau:
- Thông tin của dự án cơ sở: tên dự án đầu tư cơ sở, địa điểm hoạt động, giấy phép kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư, mã số thuế, loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ
- Nội dung cấp phép môi trường về nguồn nước thải, khí thải, nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung, các công trình hệ thống xử lý chất thải,..
- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: có công trình biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải, giảm tiếng ồn,… có kho bãi lưu trữ phế liệu, có kế hoạch quản lý và giám sát môi trường, phương pháp thu gom và quản lý chất thải rắn hoặc yêu cầu khác.
- Thời hạn của giấy phép môi trường.

Xem thêm:  XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI

3. ĐỐI TƯỢNG CẦN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN

Các đối tượng sau đây thuộc trong nhóm phải có giấy phép môi trường:
- Đối tượng 1: Dự án thuộc nhóm I, nhóm II, nhóm III có phát sinh nước thải, khí thải hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.
- Đối tượng 2: Dự án đã hoạt động trước ngày Luật BVMT năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như đối tượng 1 thì cần thực hiện giấy phép môi trường.
Đối với cả hai đối tượng trên, việc có giấy phép môi trường là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo rằng các hoạt động sản xuất và phát thải chất thải đáp ứng được các quy định và yêu cầu bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước.

4. CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH LONG AN

giay phep moi truong long an
Cơ quan cấp Giấy phép môi trường tại Long An
Tư vấn báo giá ngay  

UBND tỉnh Long An cấp GPMT với các dự án có tác động xấu đến môi trường thuộc nhóm II; dự án ít có tác động xấu đến môi trường nằm trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên; dự án hoạt động trước ngày 01/01/2022 đã được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM
UBND cấp huyện ở Long An cấp giấy phép môi trường cho dự án thuộc nhóm III nhóm có ít tác động đến môi trường.
Điều này cho thấy UBND tỉnh và UBND cấp huyện ở Long An có trách nhiệm kiểm soát và quản lý việc cấp GPMT cho các dự án trên địa bàn, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định và yêu cầu bảo vệ môi trường.

5. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ VÀ TRÌNH TỰ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH LONG AN

5.1 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường

Hồ sơ đề nghị xin cấp giấy phép môi trường bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường
- Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường
- Tài liệu pháp lý và kỹ thuật dự án khác của dự án

5.2 Trình tự và thủ tục cấp giấy phép môi trường

thu tuc cap giay phep moi truong tai long an
Thủ tục cấp Giấy phép môi trường tại Long An

Bước 1: Chủ dự án đầu tư gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đến cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc thông qua hệ thông dịch vụ công trực tuyến.
Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của bộ hồ sơ. Cơ quan có thẩm quyền công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT (trừ trường hợp dự án thuộc bí mật quốc gia, bí mật doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, tham vấn các cơ quan có thẩm quyền). Trường hợp hồ sơ không hợp lệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho chủ dự án để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng được yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận sẽ trả hồ sơ và thống báo rõ lý do cho chủ dự án.
Bước 3: Trong thời gian quy định của pháp luật, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành lập đoàn thanh tra kiểm tra thực tế thông tin dự án, tổ chức đoàn thẩm định cấp giấy phép môi trường.
- Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ trình cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép.
- Trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì cơ quan tiếp nhận sẽ tiến hành trả hồ sơ cho chủ dự án và thống báo lí do cụ thể.
- Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ thì cơ quan tiếp nhận gửi văn bản thông báo cho chủ dự án nêu rõ nội dung cần bổ sung hoàn thiện, thời gian bỏ sung hoàn thiện hoặc lập lại đề án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề án, báo cáo.
- Trường hợp không thể bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho chủ dự án đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường
Bước 4: Trong thời gian pháp luật quy định kể từ ngày nhận giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho chủ dự án đề nghị cấp phép thực hiện nghĩa vụ đóng phí và nhận giấy phép.

6. DHG TECHNOLOGY ĐƠN VỊ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN

don vi thuc hien giay phep moi truong tai long an
DHG Technology đơn vị lập giấy phép môi trường tại Long An
Tư vấn báo giá ngay  

6.1 QUY TRÌNH LẬP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI DHG TECHNOLOGY

- Khảo sát và thu thập tài liệu:
+ Khảo sát vị trí, hiện trạng đang hoạt động của dự án
+ Thu thấp tài liệu, khảo sát hiện trạng công trình bảo vệ môi trường của dự án
+ Kiểm tra, lấy mẫu phân tích và đánh giá (nếu có)
- Lập báo cáo đề xuất xin cấp GPMT:
Nội dung của báo cáo bao gồm thông tin chung về dự án, đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch, khả năng chịu tải của môi trường. Bên cạnh đó thể hiện kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án. Nội dung đề nghị cấp phép môi trường đi kèm kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, cam kết của chủ đầu tư
- In ấn, ký và đóng dấu hồ sơ xin cấp GPMT và nộp hồ sơ đến cơ quan cấp phép kèm phí thẩm định
- Cơ quan cấp GPMT tiến hành thẩm định báo cáo đề xuất cấp GPMT và lập đoàn kiểm tra dự án thực tế
- Chính sửa, hoàn thiện nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT

6.2 DHG TECHNOLOGY ĐƠN VỊ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN

Công ty TNHH KTCN Đạt Hoàng Gia hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi trường, cung cấp các giải pháp môi trường, viết hồ sơ môi trường và dịch vụ lập giấy phép môi trường của chúng tôi tính đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã lập GPMT cho rất nhiều công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực ở nhiều tỉnh thành khác nhau. GPMT là hồ sơ môi trường cần thiết để dự án được phép vận hành xả chất thải ra môi trường hợp pháp và thực hiện cam kết BVMT của doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp tại Long An có nhu cầu làm GPMT có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua hotline: 0906.313.246 để chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp sớm nhất

Print Friendly and PDF

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới hơn

CÔNG TY QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

CÔNG TY QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

Dịch vụ quan trắc môi trường cho doanh nghiệp trọn gói bên DHG đảm bảo giá cả ưu đãi giá rẻ bên cạnh đó là sự tận tâm chu đáo của đội ngũ nhân viên...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TÂY NINH

Tây Ninh vùng đất Tây Nam Bộ với nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất có rất nhiều doanh nghiệp đang gây ô nhiễm tại đây, vì thế mà cần có biện pháp để...

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

TƯ VẤN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẦN THƠ

Tư vấn giấy phép môi trường Cần Thơ, dịch vụ tư vấn giấy phép môi trường tại Cần Thơ hiện nay được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong giai đoạn các...

XIN CẤP XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN

XIN CẤP XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN BỆNH VIỆN

Giấy phép môi trường hiện nay được coi như "thẻ xanh" để các doanh nghiệp được hoạt động một cách hợp lệ theo luật bảo vệ môi trường 2020. Hiện nay...

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường bao gồm các nội dung chính: thông tin cơ bản về dự án, mô tả quá trình thực hiện dự án, kết quả hoàn...

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ CẦN LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Nhà xưởng cho thuê hiện nay được coi là đối tượng cần lập giấy phép môi trường theo quy định tại Luật BVMT 2020. Ở bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp...

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định mới được quy định ra sao? Tại sao các doanh nghiệp cần lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường?...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU

Giấy phép môi trường hiện tại như là văn bản bắt buộc buộc các doanh nghiệp có hoạt động cần thực hiện cam kết nhằm đảm bảo các chất thải nước thải...

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

Quan trắc môi trường định kỳ đã được quy định theo luật Bảo vệ môi trường, vậy quy định môi trường là như thế nào được quy định ra sao đối tượng nào...

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

QUY TRÌNH XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Quy trình xin cấp giấy phép môi trường hiện nay được nhiều người quan tâm chính vì thế mà DHG xin gửi đến quý bạn đọc vài nội dung mong thông tin này...

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH ĐỊNH

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH ĐỊNH

Xin cấp giấy phép môi trường ở Bình Định, công ty xin cấp giấy phép môi trường ở Bình Định chi phí rẻ giá cả ưu đãi. Hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép...

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

CÓ NÊN THUÊ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG HAY KHÔNG?

Sự thay đổi về Luật BVMT gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, việc doanh nghiệp tự làm giấy phép môi trường sẽ gây ra nhiều khó khăn vì thế mà việc...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI BÌNH PHƯỚC

Dịch vụ xin cấp giấy phép môi trường tại Bình Phước. DHG Technology là đơn vị xin cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp, nếu các doanh nghiệp ở...

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

Dịch vụ quan trắc môi trường đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trong bối cảnh theo pháp luật hiện hành bắt buộc các doanh nghiệp phải thực...

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

các trang trại chăn nuôi heo ở nước ta phát triển với quy mô lớn gây ra nhiều hệ lụy như ô nhiễm môi trường tăng lên vì thế mà nước ta đã có quy định...

LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

Giấy phép môi trường tại khu công nghiệp Bình Dương đối tượng nào, hồ sơ bao gồm những gì để cần làm giấy phép môi trường tại Khu công nghiệp Bình...

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI NHA TRANG

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI NHA TRANG

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 đã có những quy định chi tiết liên quan đến đối tượng, hồ sơ, thủ tục...

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN

Dịch vụ lập giấy phép môi trường tại Bình Thuận đơn vị DHG là một đơn vị uy tín chất lượng, cơ quan cấp giấy phép môi trường tại Bình Thuận, thời gian...

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Quan trắc môi trường nước thải là quá trình đo lường và theo dõi các chỉ tiêu và thông số liên quan đến chất lượng nước thải. Mục tiêu của việc quan...

CUNG CẤP BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CUNG CẤP BÙN VI SINH TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Cung cấp bùn vi sinh xử lý nước thải chất lượng hiện nay, nếu bạn đang tìm một nhà cung cấp để cung cấp bùn vi sinh xử lý nước thải có thể liên hệ với...

Tin cũ hơn

QUY ĐỊNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2023

QUY ĐỊNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT NĂM 2023

Những quy định quan trắc môi trường lao động theo quy định mới nhất năm 2023 đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ nhất ở bài viết này.

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN

XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN

Theo như quy định Luật BVMT 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 thì bên cạnh Bộ TNMT, Bộ Công an Quốc phòng và UBND cấp tỉnh thì UBND cấp huyện cũng...

NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

NỘI DUNG CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Nội dung của giấy phép môi trường bao gồm những hạn mục nào, chi tiết nội dung thể hiện trong giấy phép môi trường bao gồm những gì? Ở bài viết này...

CÔNG TY XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

CÔNG TY XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

Công xin xin cấp giấy phép môi trường cho doanh nghiệp chính là công ty Đạt Hoàng Gia. Chúng tôi là công ty xin cấp Giấy phép môi trường cho doanh...

TRA CỨU ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

TRA CỨU ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Hướng dẫn tra cứu đối tượng làm giấy phép môi trường, có rất nhiều doanh nghiệp loay hoay thắc mắc liệu doanh nghiệp của mình có nằm trong diện thực...

GIẤY PHÉP XẢ THẢI ĐÃ HẾT HẠN NÊN LÀM GÌ

GIẤY PHÉP XẢ THẢI ĐÃ HẾT HẠN NÊN LÀM GÌ

Giấy phép xả thải hết hạn sẽ không còn được gia hạn nữa mà thay vào đó là giấy phép môi trường. Điều này được quy định trong Luật bảo vệ môi trường...

TRƯỜNG HỢP THU HỒI VÀ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG HỢP THU HỒI VÀ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Có một vài doanh nghiệp thắc là có quy định về trường hợp thu hồi và cấp lại Giấy phép môi trường hay không? Và việc thu hồi hay cấp lại trình tự như...

DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI ĐỒNG NAI

DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI ĐỒNG NAI

Xin cấp giấy phép môi trường ở Đồng Nai hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai đang rất lo lắng về vấn đề xin cấp giấy phép môi trường, ở bài...

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

Đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan...

[TẤT TẦN TẬT] GIẢI ĐÁP VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

[TẤT TẦN TẬT] GIẢI ĐÁP VỀ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Giấy phép môi trường là gì? Đối tượng cần làm giấy phép môi trường, cơ quan cấp giấy phép môi trường , thời gian thực hiện giấy phép môi trường, 7...

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ LẬP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TRỌN GÓI CHO DOANH NGHIỆP

Dịch vụ lập giấy phép môi trường trọn gói cho doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và có được kết quả tối ưu trong việc xin cấp giấy...

BÁO GIÁ DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH NHẤT

BÁO GIÁ DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH NHẤT

Báo giá dịch vụ làm giấy phép môi trường theo Luật BVMN mới nhất, mức giá hợp lý, cạnh tranh và tiết kiệm cho doanh nghiệp. báo giá theo từng dựn án....

PHÍ THẨM ĐỊNH GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

PHÍ THẨM ĐỊNH GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Phí thẩm định giấy phép môi trường còn tùy thuộc vào dự án của chủ đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của huyện, tỉnh, hay bộ.Phí thẩm...

VĂN BẢN XIN CẤP GIẨY PHÉP MÔI TRƯỜNG

VĂN BẢN XIN CẤP GIẨY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Hiện nay việc sáp nhập 7 loại giấy phép môi trường thành phần thành 1 loại giấy phép gọi là giấy phép môi trường. Việc đề nghị cấp giấy phép môi...

TẠI SAO DOANH NGHIỆP PHẢI XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

TẠI SAO DOANH NGHIỆP PHẢI XIN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Luật BVMT 2020 đã thay đổi và có nhiều cập nhật nhật mới, đặc biệt nhất là gom 7 loại giấy phép trước kia thành giấy phép môi trường. Vậy tại sao các...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH DƯƠNG

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG Ở BÌNH DƯƠNG

Xin cấp giấy phép môi trường tại Bình Dương ở đâu? Những đơn vị dịch vụ môi trường nào xin cấp giấy phép môi trường uy tín tại Bình Dương? Hồ sơ, thủ...

HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường, hồ sơ đề nghị làm giấy phép môi trường,Thời hạn của giấy phép môi trường sẽ được giải đáp ở bài viết này

THI CÔNG, LẮP ĐẶT CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GLORY OCEANIC (VIỆT NAM)

THI CÔNG, LẮP ĐẶT CÔNG TRÌNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI GLORY OCEANIC (VIỆT NAM)

Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải là nhiệm vụ bắt buộc của nhiều doanh nghiệp thực hiện lắp đặt hệ thống theo quy định của pháp luật về môi...

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

Quan trắc môi trường định kỳ là hoạt động giám sát chất lượng môi trường của nhà máy, xưởng sản xuất, tòa nhà... khi đi vào hoạt động. Trong đó tần...

DỊCH VỤ, TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT NĂM 2023

DỊCH VỤ, TƯ VẤN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT NĂM 2023

Giấy phép môi trường là công cụ cho phép cơ quan nhà nước kiểm soát cơ sở dự án hoạt động có phát sinh chất thải, vậy theo quy định mới của Luật BVMT...

Tư vấn, hỗ trợ Quý Khách Hàng 24/7

Khách hàng tiêu biểu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây