83 Đường DX 37, P.Phú Mỹ, Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương 0906.313.246

CÁCH KHỞI ĐỘNG BỂ AEROTANK

Print Friendly and PDF
Việc kiểm soát dòng chảy vô bể aerotank rất quan trọng nhằm đảm bảo hệ vi sinh không bị quá tải. Nếu không hệ vi sinh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giảm khả năng tạo bông bùn và bùn bị rửa trôi khỏi quá trình. Nếu trạm mới vận hành rất cần thiết kiểm soát vận tốc dòng vào hay một số dòng vào bể bùn hoạt tính sau quá trình xử lý sơ bộ. Khi bắt đầu chạy một đơn vị xử lý trong hệ thống, nên chuyển dòng vào từ bể có sẵn cho đến khi bể aerotank mới ổn định.
CÁCH KHỞI ĐỘNG BỂ AEROTANK

1. Khởi động bể Aerotank có bùn nuôi cấy

Thông thường trong nước thải đã có hệ vi sinh vật để ổn định chất thải nhưng ở nồng độ thấp. Do đó cần phải nuôi và tăng nồng độ vi sinh để đạt được hiệu quả xử lý nhanh bằng cách hoàn bùn từ bể lắng thứ cấp và sục khí cho bể aerotank (không bơm nước thải vào bể aerotank cho đến khi bùn có khả năng xử lý cao và bắt đầu tạo bông).

 

Khi bể aerotank đã bơm đầy nước sau xử lí sơ cấp:

 • Đặt lưu lượng bùn hoàn 75-80% lưu lượng lớn nhất của bơm bùn;
 • Bắt đầu sục khí ở mức để tạo sự hòa trộn hiệu quả nước thải. Nếu có hệ thống kiểm soát DO tự động, chỉnh DO ở mức 2.0-3.0mg/L. Nồng độ DO phải được theo dõi trong suốt quá trình khởi động để đảm bảo DO trên mức 2.0mg/L. Nồng độ DO có thể cao hơn mức này trong giai đoạn đầu của quá trình khởi động do OUR ban đầu thấp cùng với việc sục khí phải đảm bảo sự hòa trộn. Tuy nhiên điều này có thể chấp nhận.
 • Duy trì quá trình sục khí và hoàn lưu cho đến khi vi sinh bắt đầu tạo bông và lắng hiệu quả trong bể lắng. Thường xuyên theo dõi quá trình nuôi bùn (nồng độ MLSS, khả lắng trong 30 phút của dòng hòa trộn, hoạt tính của bùn, nồng độ RASSS và SS trong bể lắng) để xác định thời gian chính xác để bắt đầu bơm nước thải vào bể aerotank nhằm tránh sự oxi hóa quá mức chất thải và phá vỡ bông bùn. Ngoài ra còn theo dõi chiều cao lớp bùn trong bể lắng. Các số liệu này sẽ cho phép tính toán SVI của dòng hòa trộn khi sinh khối bắt đầu phát triển. Phân tích BOD của đầu vô thứ cấp (và COD nếu cần thiết) trong giai đoạn khởi động để tính toán chỉ số F/M.

Khi bùn bắt đầu tạo bông thêm chất hữu cơ vào bể aerotank như sau:

 • Mở cửa ra của bể lắng dần dần để nước chảy ra không gây xáo trộn bể lắng;
 • Dần dần thêm tăng nồng độ chất hữu cơ (từ dòng ra sơ cấp) vào bể aerotank cho đến khi chất rắn bắt đầu đi qua máng tràn của bể lắng;
 • Đóng cửa ra và tiếp tục vận hành bể aerotank và bùn tuần hoàn như đã trình bày. Tiếp tục trình tự tăng tải hữu cơ và sục khí cho đến khi bông bùn phát triển và chỉ số SVI của dòng hòa trộn nằm trong khoảng 150-200mg/Lvà nồng độ sinh khối gia tăng cho phép xử lí nước thải ở lưu lượng thấp nhất. Nồng độ sinh khối có thể tính toán theo công thức.

Trong đó:

 • MLSSm : nồng độ dòng hoà trộn nhỏ nhất cho phép (mg/L)
 • BOD :nồng độ BOD trung bình dòng vào thứ cấp (mg/L)
 • Qm: lưu lương nhỏ nhất cố thể kiểm soát (m3)
 • V: thể tích bể aerotank (m3)

Dưới điều kiện khởi động bình thuờng thì F/M nên nằm trong khoảng 0,2-0,5 cho đến khi hệ thống ổn định và sau đó nâng lên hay hạ xuống đến khoảng thiết kế.

Khi nồng độ MLSS đạt giá trị nhỏ nhất có thể chấp nhận ,vận hành bể với dòng chảy liên tục. Quá trình này bao gồm các bước :

 • Dần dần mở cửa ra bể lắng để không gây xáo trộn thuỷ lực trong bể lắng;
 • Đặt lưu lượng tuần hoàn khoảng 50-75% lưu lượng dòng vào bể aerotank;
 • Điều chỉnh dòng vào bể aerotank đạt giá trị lưu lượng tính theo công thức trên, sử dụng BOD và MLSS của dòng vào.Quan sát cẩn thận để đảm bảo lưu lượng, dòng tuần hoàn, tốc độ sục khí đuợc duy trì ở giá trị thích hợp. Không cho toàn bộ lưu lượng vào bể aerotank cho đến khi tỉ số F/M đạt giá trị phù hợp.( Phần còn lại của dòng vào có thể xử lý ở chỗ khác);
 • Bắt đầu thải bùn ở tốc độ mà MCRT nằm trong khoảng 6-8 ngày nhằm ngăn chặn sự phát triển của hệ bùn cũ kém hoạt tính.Vận hành sớm và liên tục để hạn chế sự đứt quảng của hệ bùn sinh học.

Tiếp tục theo dõi vận hành bể aerotank và nồng độ BOD đầu ra sơ cấp trong khi dần dần tăng tải vô bể aerotank khi tỉ số F/M =0,2-0,5. Duy trì tỉ số này cho đến khi toàn bộ dòng vào bể aerotank được xử lý tại thời điểm mà F/M có thể từ từ điều chỉnh đạt giá trị thiết kế. Điều chỉnh tốc độc tuần hoàn để duy trì lớp bùn trong bể lắng đạt mức an toàn để tránh bùn bị mang đi theo dòng nước.Khi MLSS tăng đến giá trị đủ để xử lý toàn bộ dòng vào thì áp dụng cách thức kiểm soát vận hành thông thuờng.

Khoảng thời gian cần thiết từ lúc bắt đầu đến lúc điều kiện vận hành bình thường phụ thuộc phần lớn vào các yếu tố như thành phần và đặc biệt là nhiệt độ nước thải, từ 1 đến 4 tuần. Thời gian khởi động có thể đạt giá trị nhỏ nhất mà điều kiện cho phép nhờ kiểm soát quá trình nghiêm ngặt.

Việc kiểm soát dòng chảy vô bể aerotank rất quan trọng nhằm đảm bảo hệ vi sinh không bị quá tải. Nếu không hệ vi sinh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giảm khả năng tạo bông bùn và bùn bị rửa trôi khỏi quá trình. Nếu trạm mới vận hành rất cần thiết kiểm soát vận tốc dòng vào hay một số dòng vào bể bùn hoạt tính sau quá trình xử lý sơ bộ. Khi bắt đầu chạy một đơn vị xử lý trong hệ thống, nên chuyển dòng vào từ bể có sẵn cho đến khi bể aerotank mới ổn định.

   2. Khởi động bể Aerotank không có bùn nuôi cấy

Thời gian khởi động cho quá trình bùn hoạt tính có thể giảm đáng kể nếu bùn thô tốt. Bùn thô cần thiết khi nhiệt độ thấp ngăn cản sự tích tụ hệ vi sinh hoạt tính trong thời gian cho phép.Việc này sẽ giảm thời gian đáng kể để hệ thống ổn định xử lý.

Quyết định lựa chọn khởi động có bùn thô hay không phụ thuộc vào điều kiện khởi động đặc biệt là thời gian để dòng ra đạt đạt tiêu chuẩn cho phép và chi phí vận chuyển bùn. Lượng bùn thô bổ sung vào bể aerotank phụ thuộc vào địa điểm lấy bùn và chi phí vận chuyển bùn. Lượng bùn thô nên có nồng độ cao nhất để giảm chi phí vận chuyển nhưng không sử dụng phương pháp hóa học cô đặc bùn. Khi bùn được lấy, cần đưa bùn vào hoạt động ngay để giữ bùn ở điều kiện hiếu khí.

Quá trình căn bản khi khởi động bể aerotank với bùn thô cũng giống như quá trình không có bùn thô ngoại trừ thời gian được rút ngắn và không cần giai đoạn nuôi bùn phát triển.Khi kiểm tra bể và các thiết bị hoàn thành, dẫn nước vào bể (nước từ dòng ra sau xử lý sơ cấp) và sục khí. Quá trình này giống bước 1 đến bước 3 trong khởi động không có bùn thô và điều chỉnh tốc độ RAS 75-80% giá trị lớn nhất và vận tốc sục khí để duy trì DO từ 2.0-3.0 mg/L. Giữ các giá trị này cho đến khi bùn tạo bông và quá trình lắng xảy ra. Cần lượng bùn thô đủ để nâng MLSS ban đầu lên 500-750mg/L. Ngoài ra, theo dõi bể aerotank và dòng ra sơ cấp như các bước của quá trình khởi động không có bùn thô.

Tiến hành bước 7 đến 10 của quá trình khởi động không có bùn thô khi nồng độ MLSS đạt đến giá trị nhỏ nhất để chạy bể aerotank. Các bước này bao gồm: dần dần mở cửa ra bể lắng, chỉnh tốc độ tuần hoàn bùn 50-75% tốc tốc dòng vào bể aerotank, bắt đầu tải ở mức tính toán và xả bùn để đạt MCRT 6 đến 8 ngày . Vận hành giống như quá trình khởi động không có bùn thô, tải vào bể aerotank tăng lên cẩn thận khi nồng độ MLSS gia tăng để duy trì F/M trong khoảng 0.2-0.5. Khi bể aerotank được đưa vào hoạt động, có thể tăng tốc độ xả bùn để đưa tỉ số F/M về giá trị thiết kế.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẠT HOÀNG GIA

Địa chỉ: Số 85/18, đường ĐX 37, tổ 19, P.Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, T. Bình Dương, Việt Nam

Số điện thoại: 0274.3860.471 - 0906.313.246

Email: moitruongcms@gmail.com

Tư vấn - Bất cứ khi nào bạn cần : 24/7

Print Friendly and PDF

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới hơn

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI MBBR

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI MBBR

Trong loạt những công nghệ xử lý nước thải hiện nay, chắc bạn cũng không còn lạ lẫm gì với công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt MBBR nữa. Nhưng chi...

THIẾT KẾ CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÒNG THÍ NGHIỆM

THIẾT KẾ CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÒNG THÍ NGHIỆM

Với tính chất là 1 phòng thì nghiệm thì lượng nước thải trong quá trình sử dụng các phương pháp thí nghiệm với các thành phần nguy hiểm nếu không xử...

Tin cũ hơn

Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi Heo

Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi Heo

Mức độ nguy hiểm của nước thải trong chăn nuôi heo chắc hẳn ai cũng biết. Bởi vậy, nếu không xử lý sớm lượng nước thải ra môi trường ngoài sẽ ảnh...

Những hệ thống xử lý nước thải tốt nhất hiện nay

Những hệ thống xử lý nước thải tốt nhất hiện nay

Việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải trước khi đưa ra môi trường là việc làm cần thiết đối với bất cứ cơ quan, doanh nghiệp hay cá nhân nào. Việc xử...

Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt luôn luôn đạt QCVN

Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt luôn luôn đạt QCVN

CMS giới thiệu quy trình xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo luôn đạt QCVN 2019. Quy trình vận hành đơn giản, thiết kế thi công nhanh chóng.

Xử lý nước thải tòa nhà chung cư

Xử lý nước thải tòa nhà chung cư

Xử lý nước thải tòa nhà căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại , khách sạn, nhà hàng, cao ốc, với công nghệ hiện đại, xử lý triệt để nito, BOD, P,...

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC THẢI

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC THẢI

Kim loại nặng trong nước thải là một trong nhiều yếu tố cần phải quan tâm khi lắp đặt hệ thống xử lý. Nước chứa nhiều kim loại nặng gây nhiều ảnh...

Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Chợ

Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Chợ

MỘT TRONG NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM LỚN HIỆN NAY Ở NƯỚC TA …??Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc...

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÃY PHÒNG TRỌ

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÃY PHÒNG TRỌ

Xử lý nước thải chung cư, tòa nhà không thể bỏ qua việc thiết kế lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho dãy phòng trọ. Tại các đô thị, thành...

Hướng dẫn phương pháp xử lý nước sinh hoạt khẩn cấp cho nhân dân vùng lũ lụt

Hướng dẫn phương pháp xử lý nước sinh hoạt khẩn cấp cho nhân dân vùng lũ lụt

Thiếu nguồn nước sạch để sử dụng trong mùa mưa bão là vấn đề gây khó khăn và nguy hiểm tới sức khỏe của chúng ta. Người dân vùng mưa lũ có thể sử dụng...

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Nước thải công nghiệp có thể được sản sinh ngay trong bản thân quá trình sản xuất hoặc từ nước không được dùng trực tiếp trong các công đoạn sản xuất,...

5 phương pháp XLNTSH được áp dụng rộng rãi

5 phương pháp XLNTSH được áp dụng rộng rãi

Xử lý nước thải sinh hoạt làm sao cho an toàn, hiệu quả? Đây là câu hỏi được nhiều gia đình, các khu đông dân cư và các khu công nghiệp đặt ra hiện...

Khách hàng tiêu biểu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây